PATRONATY

Konferencja pod honorowym patronatem: 

 

Jarosława Gowina

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 Prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego logo_uniwersytet_slaski

 

 

Ks. prof. dr. hab. Józefa Bremera SJ

Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie

 

                                            

 

Jarosława Wieczorka 

 

 

 

 

Andrzeja Kotali

Prezydenta Miasta Chorzów

 

 

 

  

 

PATRONAT MEDIALNY

    Gazeta Uniwersytecka