WYDARZENIA SPOŁECZNE

PANEL DYSKUSYJNY

O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Uczestnicy panelu mogli wysłuchać wystąpień specjalistów w zakresie logopedii, a także wziąć czynny udział w dyskusji. Dowiedzieli się, m.in. jaki wpływ na rozwój dziecka ma dwujęzyczność, jak wspierać dziecko jąkające się, a także poznali rolę rodziców i nauczycieli we wspieraniu terapii logopedycznej. Dziękujemy za tak liczną obecność i zachęcamy do przeglądania zdjęć.

Organizatorami panelu byli: Fundacja EDU-RES, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie. Wydarzenie odbyło się 15 września 2017 roku (piątek) w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w prelekcjach oraz panelach dyskusyjnych.

PATRONAT HONOROWY 

prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
Dziekan Wydziału Filologicznego

Andrzej Kotala

Prezydent Miasta Chorzów


LOGOPEDYCZNY PIKNIK RODZINNY
Indiańska wioska dobrej komunikacji

15 września na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło się także inne wydarzenie edukacyjno-społeczne – Logopedyczny Piknik Rodzinny, czyli Indiańska wioska dobrej komunikacji. Celem organizatorów – Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie – była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej wymowy i komunikacji wśród mieszkańców Chorzowa, szczególnie dzieci i młodzieży.

Uczestniczące w wydarzeniu dzieci miały okazję spróbować swoich sił w językowej grze terenowej „Zostań zaklinaczem słów”, podczas której wcieliły się w rolę członków indiańskiej wioski i rozwiązywały zadania w zakresie poprawnej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. W pikniku pomagały koła naukowe: Koło Kultury Języka Polskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców, które działają przy Instytucie Języka Polskiego im. I. Bajerowej.