KOMITETY

KOMITET NAUKOWY     

prof. dr Eliana Danilavichiutie, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, Ukraina

prof. dr Yulia O. Filatova, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (MPSU), Moskwa, Federacja Rosyjska              
prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr Henriette W. Langdon, Uniwersytet Stanowy w San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab.  Józef Porayski-Pomsta, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Bronisław Rocławski, emerytowany profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. prof. UMCS Urszula Mirecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UG Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Aneta Domagała, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Lilianna Konopska, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Anita Lorenc, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Irena Polewczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach


.

KOMITET PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNY

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

dr Joanna Trzaskalik, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

dr Joanna Przyklenk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Beata Duda, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Iwona Bijak, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Lilianna Cader, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski

mgr Izabela Malicka, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Julia Pyttel, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski