Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej. Logopedia w Teorii i Praktyce, która odbędzie się 16 i 17 września 2017 roku Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy. Chcemy także popularyzować różnorodne rozwiązania praktyczne, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji.

Kręgi tematyczne:

  • Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
  • Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
  • Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

 

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego

 

  

podpisdr hab. prof. UŚ  Danuta  Pluta-Wojciechowska

Instytut Języka Polskiego  im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 dr Joanna Trzaskalik

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

 

 

podpis3dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude