Szanowni Państwo,

tegoroczna, piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce” okazała się wielkim sukcesem i odbiła się szerokim echem w środowiskach naukowych w Polsce jak i za granicą. Wysoka frekwencja oraz udział wielu znakomitych specjalistów – praktyków i teoretyków – po raz kolejny dowiodły, jak ważną rolę odgrywają tego typu spotkania naukowe w integrowaniu środowiska logopedów oraz stymulowaniu naukowej dyskusji na temat zaburzeń mowy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i współtworzenie tego wydarzenia naukowego. Wierzymy, że cel konferencji, jakim było zaprezentowanie najnowszych wyników działalności naukowej logopedów, językoznawców i lekarzy, został osiągnięty i stanie się dla Państwa punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych i działań praktycznych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej.

 

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego

 

  

podpisdr hab. prof. UŚ  Danuta  Pluta-Wojciechowska

Instytut Języka Polskiego  im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

 dr Joanna Trzaskalik

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

 

 

podpis3dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude